Slovenský historický ústav vyhlasuje výberové konanie na pozíciu riaditeľa SHÚR. Uchádzač spĺňajúci nižšie uvedené požiadavky by mal svoju prihlášku odoslať elektronicky na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo poštou na adresu ústavu najneskôr do 6. mája 2019 (rozhodujúca je pečiatka na obálke). Na žiadosti zaslané po termíne sa neprihliada. Zasadnutie Vedeckej rady, ktorá riaditeľa volí na návrh ministerky školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, by sa malo následne uskutočniť koncom mája.

SHÚR je rozpočtová organizácia štátu finančne napojená na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu. Jeho súčasný rozpočet sa pohybuje okolo sumy 90 000 €, z čoho približne 50 000 € je viazaných na mzdy a prevádzkové náklady. Na organizovanie vedeckého výskumu a vedeckých podujatí, na publikačnú činnosť a nákup kníh do knižnice mu ostáva približne 40 000 €.

Požiadavky, ktoré by mal spĺňať uchádzač o funkciu riaditeľa:

 1. vynikajúca znalosť taliančiny (slovom aj písmom);
 2. znalosť anglického jazyka;
 3. reprezentatívne vystupovanie;
 4. organizačné schopnosti a približná znalosť rímskeho vedeckého prostredia (mal by poznať tamojšie archívy, knižnice, univerzity a iné vedecké inštitúcie, ako aj historikov);
 5. odborník v oblasti história/archeológia/archívnictvo alebo príbuzných odborov, minimálne s titulom PhD.;
 6. časovo flexibilný, aby mohol pôsobiť v Ríme.

Prihláška musí obsahovať:

 1. písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania;
 2. profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením kontaktných údajov uchádzača, s prehľadom dosiahnutého vzdelania a dosiahnutým stupňom odbornej praxe;
 3. motivačný list;
 4. kópiu vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní; pri zahraničnom diplome aj rozhodnutie ministerstva o uznaní zahraničného diplomu za rovnocenný diplom získaný po absolvovaní vysokoškolského vzdelania na území Slovenskej republiky;
 5. kópia diplomu, vysvedčenia alebo iného rovnocenného dokladu preukazujúceho ovládanie cudzieho jazyka, resp. čestné vyhlásenie o ovládaní cudzieho jazyka;
 6. čestné vyhlásenie o bezúhonnosti;
 7. čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu;
 8. čestné vyhlásenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky;
 9. čestné vyhlásenie o pravdivosti údajov uvádzaných v žiadosti a ostatných požadovaných dokladoch;
 10. súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov uvádzaných v žiadosti a požadovaných dokladoch na účel výberového konania podľa osobitného predpisu.

Oznam

Ústav bude do 24. apríla 2019 zatvorený.

Podujatia

Archív podujatí

Kontakt

Tajomník

Pavol Demjanič
E-schránka: tajomnik@shur.sk
Telefón: 00421 948 303 255

Konzultačné hodiny:
streda: 8:00 – 11:30 a 12:00 – 16:00
v iné dni/hodiny dohodou

Sídlo

Slovenský historický ústav v Ríme
Lamačská cesta 8/A
811 04 Bratislava
Slovenská republika

IČO: 42359368
DIČ: 2024058806

Rímske sídlo

Istituto Storico Slovacco di Roma
Via M. D. Brun Barbantini, 31
00123 Roma
Italia

Ochrana osobných údajov