Podujatia

26. septembra 2016 sa v Ríme uskutoční seminár pod názvom Wagner e Mahler, tra simbolo e ironia, po ktorom bude nasledovať hudobné predstavenie
Pozvánka

29. – 30. septembra 2016 sa v Ríme uskutoční konferencia pod názvom I servizi consolari italiani nel lungo Risorgimento (fine XVIII sec. – XX sec.)
Pozvánka

8. októbra 2016 sa vo Vatikáne uskutoční prednáška prof. Stefana Heida na tému Wohnen wie in Katakomben: das Museum des Campo Santo Teutonico
Pozvánka

11. októbra 2016 sa v Ríme uskutoční konferencia pod názvom Potere politico, stampa e controllo del dissenso nel Risorgimento
Pozvánka

Archív podujatí

Kontakt

Sídlo

Slovenský historický ústav v Ríme
Lamačská cesta 8/A
811 04 Bratislava
Slovenská republika

Konzultačné hodiny:
streda: 14:00 – 18:00

Riaditeľka

prof. Dr. phil. Emília Hrabovec

Tajomník

Mgr. Pavol Demjanič
E-schránka: tajomnik@shur.sk
Telefón: 00421 948 303 255

Rímske pracovisko

Istituto Storico Slovacco di Roma
Via M. D. Brun Barbantini, 31
00123 Roma
Italia

JUDr. Veronika Pétiová
Telefón: 00393 889 505 683