Oznam

Slovenský historický ústav v Ríme bude od 23. do 25. januára 2017 zatvorený.

Podujatia

23. – 24. januára 2017 sa v Ríme uskutoční seminár na tému Semantics of Space. Conceptual History Perspectives
Pozvánka

École française de Rome vypisuje súbeh na podávanie žiadostí o študijný pobyt v akademickom roku 2017/2018. Žiadosť možno podať do 25. januára 2017.
Stránka ústavu

28. januára 2017 sa v Ríme uskutoční prednáška Hildegardy Herrmann-Schneiderovej na tému Der Orgelbaumeister Johann Konrad Wörle (1701-1777) und die Erzbruderschaft beim Campo Santo Teutonico – damals und heute
Pozvánka

Archív podujatí

Kontakt

Sídlo

Slovenský historický ústav v Ríme
Lamačská cesta 8/A
811 04 Bratislava
Slovenská republika

Konzultačné hodiny:
streda: 14:00 – 18:00

Riaditeľka

prof. Dr. phil. Emília Hrabovec

Tajomník

Mgr. Pavol Demjanič
E-schránka: tajomnik@shur.sk
Telefón: 00421 948 303 255

Rímske pracovisko

Istituto Storico Slovacco di Roma
Via M. D. Brun Barbantini, 31
00123 Roma
Italia

JUDr. Veronika Pétiová
Telefón: 00393 889 505 683