Podujatia

27. mája 2017 sa v Ríme uskutoční prednáška Mathiasa Mütela s názvom Mit den Kirchenvätern gegen Martin Luther? Die auctoritas patrum auf dem Trienter Konzil
Pozvánka

5. júna 2017 sa v Ríme uskutoční podujatie, na ktorom vystúpia s prednáškami Henrik Boman a Luigi Franciosini, a to na tému Archaeological perspectives on Forum Romanum and the Imperial fora a ‘Topographical Reconnections for the Central Archeological Area of Rome’ – A proposal for the International Competition 2016
Pozvánka

Archív podujatí

Kontakt

Sídlo

Slovenský historický ústav v Ríme
Lamačská cesta 8/A
811 04 Bratislava
Slovenská republika

Konzultačné hodiny:
streda: 14:00 – 18:00

Tajomník

Mgr. Pavol Demjanič
E-schránka: tajomnik@shur.sk
Telefón: 00421 948 303 255

Rímske pracovisko

Istituto Storico Slovacco di Roma
Via M. D. Brun Barbantini, 31
00123 Roma
Italia