Prevádzkovateľom pri spracovávaní osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "Zákon") je:

Slovenský historický ústav Ríme (SHÚR)
Černyševského 27
851 01 Bratislava
IČO: 42359368

SHÚR spracúvava všetky osobné údaje v súlade so zásadami, ktoré sú uvedené v Zákone, preto plniac si svoju informačnú povinnosť v zmysle § 19 Zákona dáva týmto prevádzkovateľ dotknutým osobám na vedomie nasledovné:

 • Zodpovednou osobou prevádzkovateľa je tajomník ústavu, ktorého možno kontaktovať na adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo prostredníctvom poštovej zásielky zaslanej na adresu prevádzkovateľa.
 • SHÚR nezbiera od návštevníkov stránky http://shur.sk žiadne údaje a neukladá im prostredníctvom predmetnej stránky do prehliadačov stavové dáta (tzv. cookies).
 • SHÚR neprenáša osobné údaje do tretích krajín.
 • SHÚR uchováva osobné údaje v súlade a v dĺžke stanovenej registratúrnym poriadkom a plánom SHÚR.
 • Dotknutá osoba má práva definované podľa § 19 – § 30 Zákona, a to najmä právo na:
  1. prístup k informáciám – či, na aký účel a ako spracováva SHÚR osobné údaje dotknutej osoby;
  2. opravu informácií;
  3. vymazanie – ak sa neuplatňujú zákonné výnimky;
  4. obmedzenie spracúvania osobných údajov;
 • SHÚR posúdi každú žiadosť a v zmysle § 20 Zákona poskytne dotknutej osobe informácie bez zbytočného odkladu, najneskôr do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Ak má prevádzkovateľ pochybnosti v súvislosti s totožnosťou fyzickej osoby, ktorá podala žiadosť, je oprávnený požiadať ju o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie totožnosti dotknutej osoby. Informácie, oznámenia a prijaté opatrenia sa poskytujú bezplatne. Ak je žiadosť zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä pre jej opakujúcu sa povahu, môže prevádzkovateľ odmietnuť konať alebo môže požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady vynaložené na vybavenie žiadosti.

Informácie pre dotknuté osoby v súvislosti s presonálnou agendou SHÚR

Informácie pre dotknuté osoby v súvislosti so žiadosťami o poskytnutie informácií na základe tzv. infozákona

Informácie pre dotknuté osoby v súvislosti s inými žiadosťami

Kontakt

Tajomník

Pavol Demjanič
E-schránka: tajomnik@shur.sk

Návštevy alebo výpožičky z knižnice je potrebné vopred dohodnúť cez elektronickú poštu.

Sídlo

Slovenský historický ústav v Ríme
Černyševského 27
851 01 Bratislava
Slovenská republika

IČO: 42359368
DIČ: 2024058806

Rímske sídlo

Istituto Storico Slovacco di Roma
Via della Conciliazione, 44
00193 Roma
Italia

Codice fiscale: 96561540582

Ochrana osobných údajov