Profesionálne sa venuje medzinárodným dejinám 20. storočia, slovensko-sovietskym a československo-sovietskym vzťahom, slovenskému politickému exilu, protikomunistickému odboju a pádu komunizmu v medzinárodnom kontexte.

Od júla 2018 pracuje v Ústave pamäti národa ako vedeckovýskumná pracovníčka.

Patrí medzi publikačne najvýkonnejších spolupracovníkov SHÚR, pričom doposiaľ riešila v rámci SHÚR tri výskumné projekty:

  • 2016 – Kontakty medzi KSČ, KSS a Talianskou komunistickou stranou v rokoch 1968 – 1989 v širšom medzinárodno-politickom kontexte (14-dňový výskumný pobyt)
  • 2017 – Alexander Dubček a Taliansko, 1968 – 1992 (14-dňový výskumný pobyt)
  • 2018 – Pražská jar 1968 a Taliansko (Aktivity slovenských exulantov v povojnovom Ríme v rokoch 1945 – 1949) (14-dňový výskumný pobyt)

Vedecké a odborné výstupy súvisiace s výskumnou činnosťou v rámci SHÚR

  • Prag – Vatikan – Moskau: Aspekte der tschechoslowakisch-vatikanischen Beziehungen in den Jahren 1962-1989 unter Berücksichtigung des sowjetischen Faktors. In: Slovak Studies, 2016, r. 2, č. 1 – 2, s. 110 – 140.
  • Talianski komunisti a Československo v období rokov 1968 – 1975 v medzinárodnom politickom kontexte. In: Pamäť národa, 2018, r. 14, č. 2, s. 3 – 26.
  • Exilové periodiká Rím a Hlasy z Ríma. K počiatkom slovenskej cirkevnej emigrácie v Taliansku po roku 1945. In: ŠKOVIEROVÁ, Angela (ed.): Periodiká v minulosti a súčasnosti. Bratislava: Univerzitná knižnica v Bratislave, 2018, s. 156 – 165.
  • Alexander Dubček a talianski komunisti 1968 – 1989. In: Pamäť národa, 2019, r. 15, č. 4, s. 3 – 28.
  • Slovenská emigrácia v Taliansku v rokoch 1945 – 1950. Bratislava – Roma: Slovenský historický ústav v Ríme, 2019.

Kontakt

Tajomník

Pavol Demjanič
E-schránka: tajomnik@shur.sk

Návštevy alebo výpožičky z knižnice je potrebné vopred dohodnúť cez elektronickú poštu.

Sídlo

Slovenský historický ústav v Ríme
Černyševského 27
851 01 Bratislava
Slovenská republika

IČO: 42359368
DIČ: 2024058806

Rímske sídlo

Istituto Storico Slovacco di Roma
Via della Conciliazione, 44
00193 Roma
Italia

Codice fiscale: 96561540582

Ochrana osobných údajov