Historička umenia, venuje sa najmä liturgickému umeniu a problematike súčasného výtvarného umenia v liturgickom priestore. Je kurátorkou viacerých výstavných projektov, publikačne činná, tiež pôsobí ako externý pedagóg na Katedre scénografie VŠMU v Bratislave.

Od augusta 2012 pracuje v Slovenskom národnom múzeu – Historickom múzeu so sídlom na Bratislavskom hrade ako kurátorka zbierky liturgického umenia a nábytku.

V rámci SHÚR riešila doposiaľ dva výskumné projekty:

  • 2016 – Jozef Cincík a Slovenský Ústav sv. Cyrila a Metoda v Ríme/reflexia umeleckej tvorby realizovanej pre SÚSCM (14-dňový výskumný pobyt)
  • 2019 – Relikviárový kríž zo Spišskej Novej Vsi a jeho autorstvo (14-dňový výskumný pobyt)

Vedecké a odborné výstupy súvisiace s výskumnou činnosťou v rámci SHÚR

  • Jozef Cincík e l’Istituto slovacco dei SS. Cirillo e Metodio a Roma. Una riflessione sulla produzione artistica per l’ISSCM. In: Slovak Studies, 2018, r. 4, č. 1 – 2, s. 110 – 142.
  • Jozef Cincík a Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda v Ríme. Reflexia umeleckej tvorby realizovanej pre SÚSCM. In: Notitiae Historiae Ecclesiasticae, 2018, r. 7, č. 2, s. 48 – 75.

Kontakt

Tajomník

Pavol Demjanič
E-schránka: tajomnik@shur.sk

Návštevy alebo výpožičky z knižnice je potrebné vopred dohodnúť cez elektronickú poštu.

Sídlo

Slovenský historický ústav v Ríme
Černyševského 27
851 01 Bratislava
Slovenská republika

IČO: 42359368
DIČ: 2024058806

Rímske sídlo

Istituto Storico Slovacco di Roma
Via della Conciliazione, 44
00193 Roma
Italia

Codice fiscale: 96561540582

Ochrana osobných údajov