Výskumne sa zameriava na neskorostredoveké dejiny Uhorska (s dôrazom na 15. storočie), predovšetkým na problematiku šľachty, ale aj na otázky dvorskej kultúry, komunikácie a každodenného života v stredoveku. Zaoberá sa taktiež vydávaním stredovekých prameňov k dejinám Slovenska.

Od roku 1991 pôsobí v Historickom ústave Slovenskej akadémie vied.

V rámci SHÚR absolvovala doposiaľ tri výskumné pobyty zamerané na systematický výskum slovacík:

  • 2015 – Slovaciká v Archíve Apoštolskej penitenciárie a možnosti ich využitia pri výskume neskorostredovekých slovenských dejín (15. storočie) (14-dňový výskumný pobyt)
  • 2018 – Slovaciká v Archíve Apoštolskej penitenciárie a možnosti ich využitia pri výskume neskorostredovekých slovenských dejín (15. storočie) (14-dňový výskumný pobyt)
  • 2020 – Slovaciká v Archíve Apoštolskej penitenciárie a možnosti ich využitia pri výskume neskorostredovekých slovenských dejín (15. storočie) (14-dňový výskumný pobyt)

Vedecké a odborné výstupy súvisiace s výskumnou činnosťou v rámci SHÚR

  • Slovacika im Archiv der Apostolischen Pönitentiarie und Möglichkeiten ihrer Nutzung bei der Erforschung der spätmittelalterlichen slowakischen Geschichte (15. Jh.). In: Slovak Studies, 2017, r. 3, č. 1 – 2, s. 124 – 160.

Kontakt

Tajomník

Pavol Demjanič
E-schránka: tajomnik@shur.sk

Návštevy alebo výpožičky z knižnice je potrebné vopred dohodnúť cez elektronickú poštu.

Sídlo

Slovenský historický ústav v Ríme
Černyševského 27
851 01 Bratislava
Slovenská republika

IČO: 42359368
DIČ: 2024058806

Rímske sídlo

Istituto Storico Slovacco di Roma
Via della Conciliazione, 44
00193 Roma
Italia

Codice fiscale: 96561540582

Ochrana osobných údajov