Ako doktorandka sa venovala kultúrno-etických témam v slovenských médiách.

V rámci SHÚR riešila doposiaľ jeden výskumný projekt:

  • 2019 – Postoj pápežov ku kultúrno-etickým témam v česko-slovenskom vysielaní Vatikánskeho rozhlasu v 20. storočí (14-dňový výskumný pobyt)

Vedecké a odborné výstupy súvisiace s výskumnou činnosťou v rámci SHÚR

  • The Attitudes of Pope Paul VI to Selected Culture War Issues in the Slovak Section of Vatican Radio. In: Slovak Studies, 2020, r. 6, č. 1 – 2.

Kontakt

Tajomník

Pavol Demjanič
E-schránka: tajomnik@shur.sk

Návštevy alebo výpožičky z knižnice je potrebné vopred dohodnúť cez elektronickú poštu.

Sídlo

Slovenský historický ústav v Ríme
Černyševského 27
851 01 Bratislava
Slovenská republika

IČO: 42359368
DIČ: 2024058806

Rímske sídlo

Istituto Storico Slovacco di Roma
Via della Conciliazione, 44
00193 Roma
Italia

Codice fiscale: 96561540582

Ochrana osobných údajov