Profesionálne sa venovala latinskej literárnej kultúre v prostredí byzantsko-slovanskej tradície na Slovensku.

V rokoch 2016 – 2020 bola vedeckou pracovníčkou Slavistického ústavu Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied.

V rámci SHÚR riešila doposiaľ dva výskumné projekty:

  • 2015 – Imago vitae monasticae – významný prameň východného mníšstva od Juraja Joannikija Baziloviča o byzantsko-slovanskej tradícii na Slovensku (14-dňový výskumný pobyt)
  • 2019 – Baziliáni v zrkadle písomných prameňov spätých s byzantsko-slovanskou tradíciou na Slovensku na prelome 18. a 19. storočia (30-dňový výskumný pobyt)

Vedecké a odborné výstupy súvisiace s výskumnou činnosťou v rámci SHÚR

  • La testimonianza della tradizione bizantino-slava in Slovacchia tratta dall’opera ascetica Imago Vitae Monasticae (Cassoviae, 1802) di Juraj Joannikij Bazilovič OSBM. In: Slovak Studies, 2016, r. 2, č. 1 – 2, s. 39 – 47.
  • I Basiliani nello specchio delle fonti scritte legate alla tradizione bizantino-slava in Slovacchia a cavallo tra il XVIII e il XIX secolo. In: Slovak Studies, 2019, r. 5, č. 1 – 2, s. 93 – 100.

Kontakt

Tajomník

Pavol Demjanič
E-schránka: tajomnik@shur.sk

Návštevy alebo výpožičky z knižnice je potrebné vopred dohodnúť cez elektronickú poštu.

Sídlo

Slovenský historický ústav v Ríme
Černyševského 27
851 01 Bratislava
Slovenská republika

IČO: 42359368
DIČ: 2024058806

Rímske sídlo

Istituto Storico Slovacco di Roma
Via della Conciliazione, 44
00193 Roma
Italia

Codice fiscale: 96561540582

Ochrana osobných údajov