Časopis vychádzal od roku 1948 do roku 1954 s podnázvami Katolícky kultúrny mesačník/Zvestník krúžku slovenských priateľov večného mesta (1948 – 1949), Slovenský katolícky časopis (1949 – 1951), Slovenský kultúrny časopis (1952 – 1953) a Slovenský obrázkový časopis (1954). Vydávala ho Slovenská informačná kancelária v Ríme (1948 – 1950), neskôr Slovenská kultúrna spoločnosť (1951 – 1952) a napokon Dr. Ignác Zelenka (1953 – 1954), ktorý bol po celú dobu aj výkonným redaktorom časopisu.

1954

1953

1952

1951

1950

1949

1948

Kontakt

Tajomník

Pavol Demjanič
E-schránka: tajomnik@shur.sk

Návštevy alebo výpožičky z knižnice je potrebné vopred dohodnúť cez elektronickú poštu.

Sídlo

Slovenský historický ústav v Ríme
Černyševského 27
851 01 Bratislava
Slovenská republika

IČO: 42359368
DIČ: 2024058806

Rímske sídlo

Istituto Storico Slovacco di Roma
Via della Conciliazione, 44
00193 Roma
Italia

Codice fiscale: 96561540582

Ochrana osobných údajov