Obsah

Štúdie

  • Adam Mesiarkin: The Elites Theory in the Ethnogenesis of the Slavs | 7
  • Vladimír Rábik: The never carried out plans of the Roman Empire to divide the Kingdom of Hungary after the death of the Arpad dynasty | 21
  • Miriam Hlavačková: Zwischen königlichem Hof und päpstlicher Kurie. Der apostolische Pronotar und Pressburger Propst Georg von Schönberg († 1486) | 33
  • Viera Bartková: La cultura artistica nel XIX secolo: artisti provenienti dalla Slovacchia a Roma – ricerca archivistica | 60
  • Bohumila Ferenčuhová: Le traité franco-yougoslave et l’Italie : Raymond Poincaré et la première étape des pourparlers (1923–1924) | 78
  • Stanislav J. Kirschbaum: Self-government and Statehood in Slovak Politics | 103

Materiály/Dokumenty

  • Daniela Dvořáková: Slovacika im Archiv der Apostolischen Pönitentiarie und Möglichkeiten ihrer Nutzung bei der Erforschung der spätmittelalterlichen slowakischen Geschichte (15. Jh.) | 124
  • Michal Kšiňan: La vision italienne des activités de Milan R. Štefánik en mars et avril 1919 | 161

Recenzie

  • Terézia Rončáková: Marián Gavenda: Filmovať mystiku. Mediálne sprostredkovanie duchovnej skúsenosti v myslení a tvorbe Juraja Töröka. Bratislava : Veda, 2016.
  • Darina Verges: Hannes Hofbauer, David X. Noack: Slowakei. Der mühsame Weg nach Westen. Wien : Promedia Verlag, 2012.

Kontakt

Tajomník

Pavol Demjanič
E-schránka: tajomnik@shur.sk

Návštevy alebo výpožičky z knižnice je potrebné vopred dohodnúť cez elektronickú poštu.

Sídlo

Slovenský historický ústav v Ríme
Černyševského 27
851 01 Bratislava
Slovenská republika

IČO: 42359368
DIČ: 2024058806

Rímske sídlo

Istituto Storico Slovacco di Roma
Via della Conciliazione, 44
00193 Roma
Italia

Codice fiscale: 96561540582

Ochrana osobných údajov