Od 2. marca 2020 by mal Vatikán sprístupniť archívne fondy Pia XII. týkajúce sa rokov 1939 – 1958, ktoré sú pre výskum slovnských dejín mimoriadne významné, keďže zasahujú do obdobia existencie prvej Slovenskej republiky a následných povojnových zmien. Bližšie informácie poskytla pre Vatikánsky rozhlas prof. Hrabovec: https://www.vaticannews.va/sk/svet/news/2019-12/o-tri-mesiace-sa-otvoria-archivy-pia-xii-rozhovor-s-prof-emi.html

Zdroj fotografie:Valentin Rechitean na stránke Unsplash

Kontakt

Tajomník

Pavol Demjanič
E-schránka: tajomnik@shur.sk

Návštevy alebo výpožičky z knižnice je potrebné vopred dohodnúť cez elektronickú poštu.

Sídlo

Slovenský historický ústav v Ríme
Černyševského 27
851 01 Bratislava
Slovenská republika

IČO: 42359368
DIČ: 2024058806

Rímske sídlo

Istituto Storico Slovacco di Roma
Via della Conciliazione, 44
00193 Roma
Italia

Codice fiscale: 96561540582

Ochrana osobných údajov