Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky odovzdala 3. marca 2020 menovacie dekréty členom novej Vedeckej rady Slovenského historického ústavu v Ríme (SHÚR), ktorej hlavnou úlohou je riadiť vedeckovýskumnú činnosť ústavu.

Podľa zákona môžu ministerke kandidátov na post člena tejto rady navrhovať minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, minister kultúry Slovenskej republiky, predseda Slovenskej akadémie vied, riaditeľ Slovenského národného archívu a dekani filozofických fakúlt so sídlom na území Slovenskej republiky. Navrhnutých bolo presne deväť kandidátov, teda toľko, koľko má mať rada členov. Funkčné obdobie členov Vedeckej rady SHÚR trvá tri roky a začne 21. marca 2020.

Novými členmi Vedeckej rady SHÚR sú:

Doc. Mgr. Marek Babic, PhD.
PhDr. Peter Bednár, CSc.
Doc. ThDr. Peter Borza, PhD.
Mgr. et Mgr. Jozef Hudec, PhD.
Prof. PhDr. Peter Ivanič, PhD.
Dr. h. c. prof. Peter Kónya, PhD.
Doc. PhDr. Zuzana Lopatková, PhD.
Doc. Mgr. Jaroslav Nemeš, PhD.
Mgr. Marek Púčik, PhD.

Predsedníčkou rady sa stala doc. PhDr. Zuzana Lopatková, PhD.

Zdroj fotografie: https://www.minedu.sk/

Oznam

Slovenský historický ústav v Ríme je pre verejnosť do odvolania uzavretý.

Podujatia

Archív podujatí

Kontakt

Tajomník

Pavol Demjanič
E-schránka: tajomnik@shur.sk
Telefón: 00421 948 303 255

Konzultačné hodiny:
streda: 8:00 – 11:30 a 12:30 – 15:00
v iné dni/hodiny dohodou

Sídlo

Slovenský historický ústav v Ríme
Černyševského 27
851 01 Bratislava
Slovenská republika

IČO: 42359368
DIČ: 2024058806

Adresa na zasielanie pošty

Slovenský historický ústav v Ríme
Černyševského 27
P.O.Box 20
850 00 Bratislava 5
Slovenská republika

Rímske sídlo

Istituto Storico Slovacco di Roma
Via M. D. Brun Barbantini, 31
00123 Roma
Italia

Ochrana osobných údajov