V čase prebiehajúcej epidémie sa viaceré vedecké inštitúcie, knižnice a poskytovatelia elektronickej literatúry rozhodli sprístupniť svoje publikácie verejnosti bez poplatkov. Prinášame vám preto zoznam elektronických zdrojov, ktoré majú trvalo alebo dočasne bezplatný prístup k svojim zbierkam. Zoznam budeme priebežne dopĺňať. Posledná aktualizácia bola 15. apríla 2020.

Internet Archive

Tzv. National Emergency Library ponúka predbežne až do 30. júna 2020 po bezplatnej registrácii vyše jeden a pol milióna digitalizovaných kníh.

https://archive.org/nel

JSTOR

JSTOR je databáza vedeckej a odbornej literatúry určená predovšetkým vedcom a študentom, ktorá sprístupňuje časť svojich fondov zadarmo. V čase epidémie túto ponuku rozšírila.

https://about.jstor.org/whats-in-jstor/books/open-access-books-jstor/

https://about.jstor.org/covid19

Perlego

Ďalšia kvalitná stránka s elektronickými knihami (vrátane mnohých o dejinách), ktorú možno využívať až na 6 týždňov zadarmo. Stačí sa zaregistrovať cez Start free trial. Po štrnástich dňoch môžete použiť kód iorestoacasa a bezplatné využívanie databázy sa predĺži o ďalšie 4 týždne. https://www.perlego.com/

École française de Rome

Zdroje k dejinám a archeológii vo francúzštine.

Online publikácie:

https://www.persee.fr/collection/efr

Ďalšie publikácie vedeckých pracovníkov École française de Rome:

https://halshs.archives-ouvertes.fr/EFROME/browse/last

Magazín Mélanges de l'école française de Rome (1881 – 2009)

https://www.persee.fr/collection/mefr

Online videá z konferencií za posledné roky:

https://www.efrome.it/la-recherche/ressources-multimedia.html

Český historický ústav v Ríme

Český historický ústav v Ríme je súčasťou Historického ústavu Českej akadémie vied. Jeho buletín, ako aj niektoré ďalšie publikácie sú dostupné online.

http://www.hiu.cas.cz/cs/nakladatelstvi/publikace-v-elektronicke-podobe.ep/

Zdroj fotografie: Free-Photos cez Pixabay

Kontakt

Tajomník

Pavol Demjanič
E-schránka: tajomnik@shur.sk

Návštevy alebo výpožičky z knižnice je potrebné vopred dohodnúť cez elektronickú poštu.

Sídlo

Slovenský historický ústav v Ríme
Černyševského 27
851 01 Bratislava
Slovenská republika

IČO: 42359368
DIČ: 2024058806

Rímske sídlo

Istituto Storico Slovacco di Roma
Via della Conciliazione, 44
00193 Roma
Italia

Codice fiscale: 96561540582

Ochrana osobných údajov