Katedra slovenských dejín Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave pripravila projekt, ktorého cieľom je uchovať a verejnosti sprístupniť spomienky významných slovenských historikov a bývalých pracovníkov katedry. Slovenský historický ústav v Ríme sa do tohto projektu s radosťou zapojil a prispel na jeho realizáciu potrebným technickým vybavením. Prvým plodom tejto spolupráce je video zachytávajúce spomienky profesora Richarda Marsinu na vysokoškolské štúdium. Prof. Marsina patrí medzi významných slovenských historikov, ktorý počas svojej plodnej vedeckej kariéry bádal mimo iného aj v rímskych archívoch a spolupracoval s predchodcom nášho ústavu.

Oznam

Slovenský historický ústav v Ríme je pre verejnosť uzavretý od 9. marca 2020 až do odvolania

Podujatia

31. októbra 2020 sa v Ríme uskutoční prezentácia knihy Das Buch der Päpste – Liber pontificalis: Ein Schlüsseldokument europäischer Geschichte
Pozvánka

Archív podujatí

Kontakt

Tajomník

Pavol Demjanič
E-schránka: tajomnik@shur.sk
Telefón: 00421 948 303 255

Konzultačné hodiny:
streda: 8:00 – 11:30 a 12:30 – 15:00
v iné dni/hodiny dohodou

Sídlo

Slovenský historický ústav v Ríme
Černyševského 27
851 01 Bratislava
Slovenská republika

IČO: 42359368
DIČ: 2024058806

Adresa na zasielanie pošty

Slovenský historický ústav v Ríme
Černyševského 27
P.O.Box 20
850 00 Bratislava 5
Slovenská republika

Rímske sídlo

Istituto Storico Slovacco di Roma
Via M. D. Brun Barbantini, 31
00123 Roma
Italia

Ochrana osobných údajov