Katedra slovenských dejín Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave pripravila projekt, ktorého cieľom je uchovať a verejnosti sprístupniť spomienky významných slovenských historikov a bývalých pracovníkov katedry. Slovenský historický ústav v Ríme sa do tohto projektu s radosťou zapojil a prispel na jeho realizáciu potrebným technickým vybavením. Prvým plodom tejto spolupráce je video zachytávajúce spomienky profesora Richarda Marsinu na vysokoškolské štúdium. Prof. Marsina patrí medzi významných slovenských historikov, ktorý počas svojej plodnej vedeckej kariéry bádal mimo iného aj v rímskych archívoch a spolupracoval s predchodcom nášho ústavu.

Kontakt

Tajomník

Pavol Demjanič
E-schránka: tajomnik@shur.sk

Návštevy alebo výpožičky z knižnice je potrebné vopred dohodnúť cez elektronickú poštu.

Sídlo

Slovenský historický ústav v Ríme
Černyševského 27
851 01 Bratislava
Slovenská republika

IČO: 42359368
DIČ: 2024058806

Rímske sídlo

Istituto Storico Slovacco di Roma
Via della Conciliazione, 44
00193 Roma
Italia

Codice fiscale: 96561540582

Ochrana osobných údajov