V dňoch 14. až 16. júna 2021 sa v Ríme uskutoční veľká medzinárodná konferencia na tému War and Genocide, Reconstruction and Change: The Global Pontificate of Pius XII, 1939–1958. V rámci nej prednesie príspevok s názvom The Holy See and Czechoslovakia 1945–1949 in the Context of the Nascent Cold War slovenská historička a bývalá riaditeľka SHÚR, prof. Emília Hrabovec.

Prednášky budú vysielané prostredníctvom internetu, záujemcovia sa však musia vopred registrovať, aby získali príslušný odkaz. Pokyny sú uvedené v programe konferencie, ktorý pripájame nižšie.

Program konferencie

Kontakt

Tajomník

Pavol Demjanič
E-schránka: tajomnik@shur.sk

Návštevy alebo výpožičky z knižnice je potrebné vopred dohodnúť cez elektronickú poštu.

Sídlo

Slovenský historický ústav v Ríme
Černyševského 27
851 01 Bratislava
Slovenská republika

IČO: 42359368
DIČ: 2024058806

Rímske sídlo

Istituto Storico Slovacco di Roma
Via della Conciliazione, 44
00193 Roma
Italia

Codice fiscale: 96561540582

Ochrana osobných údajov