Slovenský historický ústav v Ríme vydal v spolupráci s o. z. Priatelia Bratislavy monografiu Veduta di Bratislava a Firenze: Una storia nascosta, ktorá je talianskym prekladom slovenskej pôvodiny Veduta Bratislavy vo Florencii: Skrytý príbeh. Autorky – Ivana Kvetánová a Margaréta Musilová – v tejto monografii dopodrobna preskúmali okolnosti vzniku jedného z najstarších vyobrazení Bratislavy zo 16. storočia, ktoré sa nachádza vo florentskej radnici Palazzo Vecchio.

Ukážka knihy

Podujatia

Archív podujatí

Kontakt

Tajomník

Pavol Demjanič
E-schránka: tajomnik@shur.sk
Telefón: 0948 303 255

Konzultačné hodiny:
streda: 8:00 – 11:30 a 12:30 – 15:00
v iné dni/hodiny dohodou

Sídlo

Slovenský historický ústav v Ríme
Černyševského 27
851 01 Bratislava
Slovenská republika

IČO: 42359368
DIČ: 2024058806

Adresa na zasielanie pošty

Slovenský historický ústav v Ríme
Černyševského 27
P.O.Box 20
850 00 Bratislava 5
Slovenská republika

Rímske sídlo

Istituto Storico Slovacco di Roma
Via M. D. Brun Barbantini, 31
00123 Roma
Italia

Ochrana osobných údajov