Slovenský historický ústav v Ríme (SHÚR) vydáva po ročnom úsilí v čase pandémie slovenský preklad dekrétov Zamoščskej synody spolu s viacerými príspevkami slovenských a zahraničných autorov venujúcich sa tejto téme. V období, kedy počuť vo svete volanie po synodalite cirkvi, je táto publikácia o synode z 18. storočia (ktorej 300 rokov si pripomíname) a jej dôsledkov zaujímavým príspevkom k rozvoju slovenskej historiografie.

Zostavovateľom je riaditeľ SHÚR Daniel Černý a prekladateľom dekrétov člen Vedeckej rady SHÚR Marek Púčik. Tlač knihy bola čiastočne zabezpečená zo sponzorských príspevkov.

Obsah knihy

Kontakt

Tajomník

Pavol Demjanič
E-schránka: tajomnik@shur.sk

Návštevy alebo výpožičky z knižnice je potrebné vopred dohodnúť cez elektronickú poštu.

Sídlo

Slovenský historický ústav v Ríme
Černyševského 27
851 01 Bratislava
Slovenská republika

IČO: 42359368
DIČ: 2024058806

Rímske sídlo

Istituto Storico Slovacco di Roma
Via della Conciliazione, 44
00193 Roma
Italia

Codice fiscale: 96561540582

Ochrana osobných údajov