Slovenský historický ústav v Ríme (SHÚR) vydáva po ročnom úsilí v čase pandémie slovenský preklad dekrétov Zamoščskej synody spolu s viacerými príspevkami slovenských a zahraničných autorov venujúcich sa tejto téme. V období, kedy počuť vo svete volanie po synodalite cirkvi, je táto publikácia o synode z 18. storočia (ktorej 300 rokov si pripomíname) a jej dôsledkov zaujímavým príspevkom k rozvoju slovenskej historiografie.

Zostavovateľom je riaditeľ SHÚR Daniel Černý a prekladateľom dekrétov člen Vedeckej rady SHÚR Marek Púčik. Tlač knihy bola čiastočne zabezpečená zo sponzorských príspevkov.

Obsah knihy

Podujatia

Archív podujatí

Kontakt

Tajomník

Pavol Demjanič
E-schránka: tajomnik@shur.sk
Telefón: 0948 303 255

Konzultačné hodiny:
streda: 8:00 – 11:30 a 12:30 – 15:00
v iné dni/hodiny dohodou

Sídlo

Slovenský historický ústav v Ríme
Černyševského 27
851 01 Bratislava
Slovenská republika

IČO: 42359368
DIČ: 2024058806

Adresa na zasielanie pošty

Slovenský historický ústav v Ríme
Černyševského 27
P.O.Box 20
850 00 Bratislava 5
Slovenská republika

Rímske sídlo

Istituto Storico Slovacco di Roma
Via M. D. Brun Barbantini, 31
00123 Roma
Italia

Ochrana osobných údajov