Vďaka dlhodobej spolupráci Slovenského historického ústavu v Ríme so zahraničnými vedeckými inštitúciami sa nám dnes podarilo odovzdať bilingválnemu slovensko-španielskemu gymnáziu v Košiciach (Park mládeže 5) odbornú literatúru od našich španielskych kolegov.

Chceli by sme týmto poďakovať najmä pani Esther Barrondo z Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma, ktorá nám v spolupráci s Instituto Cervantes knihy bezplatne zabezpečila, ako aj riaditeľovi gymnázia Milanovi Marinčákovi, ktorý ich s vďakou prijal. Sme radi, že sme mohli opäť rozšíriť naše pole pôsobnosti a byť aj takouto cestou užitoční v oblasti rozvoja našej mládeže.

Kontakt

Tajomník

Pavol Demjanič
E-schránka: tajomnik@shur.sk

Návštevy alebo výpožičky z knižnice je potrebné vopred dohodnúť cez elektronickú poštu.

Sídlo

Slovenský historický ústav v Ríme
Černyševského 27
851 01 Bratislava
Slovenská republika

IČO: 42359368
DIČ: 2024058806

Rímske sídlo

Istituto Storico Slovacco di Roma
Via della Conciliazione, 44
00193 Roma
Italia

Codice fiscale: 96561540582

Ochrana osobných údajov