Slovenský historický ústav v Ríme (SHÚR) prezentoval 24. novembra 2022 na pôde apoštolskej nunciatúry v Bratislave svoju novú publikáciu s názvom Štyridsať rokov od prvej pápežskej návštevy Slovákov. Účastníkov, medzi ktorými boli aj minister školstva Ján Horecký, štátny tajomník Slavomír Partila či viacerí cirkevní predstavitelia, privítal nuncius Nicola Girasoli a veľvyslanec pri Svätej stolici Marek Lisánsky. Samotnú knihu prezentoval riaditeľ Slovenského historického ústavu v Ríme Daniel Černý.

Podujatie v Bratislave pritom nadväzovalo na prezentáciu predmetnej knihy v priestoroch Veľvyslanectva Slovenskej republiky pri Svätej stolici v Ríme, ktorú usporiadal veľvyslanec Marek Lisánsky 16. novembra 2022.

Publikácia Štyridsať rokov od prvej pápežskej návštevy Slovákov bola vydaná pri príležitosti štyridsiateho výročia návštevy pápeža Jána Pavla II. na Slovenskom ústave sv. Cyrila a Metoda v Ríme (SÚSCM), ktorá sa uskutočnila 8. novembra 1981 a bola vôbec prvou pápežskou návštevou Slovákov, ako aj jeho prvou návštevou po zotavení sa z atentátu, ktorý bol naňho spáchaný 13. mája 1981.

Slovenský historický ústav v Ríme vydal túto knihu v trojjazyčnom prevedení v súčinnosti s terajším Pápežským slovenským ústavom sv. Cyrila a Metoda v Ríme a Veľvyslanectvom Slovenskej republiky pri Svätej stolici. Obsahuje predhovor zosnulého kardinála Tomka, veľvyslanca Lisánskeho a rektora ústavu Pavla Zvaru, ako aj zhrnutie historických okolností pápežovej návštevy a významu ústavu z pera profesorky Emílie Hrabovec. Riaditeľ SHÚR Daniel Černý do knihy pripravil homíliu pápeža, ktorá zaznela v kaplnke SÚSCM, a taktiež opis priebehu pápežovej návštevy spolu s fotoprílohou.

Kontakt

Tajomník

Pavol Demjanič
E-schránka: tajomnik@shur.sk

Návštevy alebo výpožičky z knižnice je potrebné vopred dohodnúť cez elektronickú poštu.

Sídlo

Slovenský historický ústav v Ríme
Černyševského 27
851 01 Bratislava
Slovenská republika

IČO: 42359368
DIČ: 2024058806

Rímske sídlo

Istituto Storico Slovacco di Roma
Via della Conciliazione, 44
00193 Roma
Italia

Codice fiscale: 96561540582

Ochrana osobných údajov