V pondelok 11. marca 2024 ubehlo presne 100 rokov od narodenia kardinála Jozefa Tomka, ktorý bol nepochybne významnou osobnosťou novodobých slovenských dejín. Žil dlhý život, počas ktorého bol svedkom významných dejinných udalostí, a stal sa nielen darom Slovenska univerzálnej cirkvi, ale aj darom cirkvi Slovensku. Jeho meno, a tým aj Slovensko samotné, poznali po celom svete a prakticky všetci z nás ho máme v živej pamäti.

Keďže Slovenský historický ústav v Ríme (SHÚR) v súčasnosti sídli v priestoroch, kde kardinál v rokoch 1998 – 2022 žil a kde aj zomrel, usporiadal pri tejto príležitosti za spolupráce Veľvyslanectva Slovenskej republiky pri Svätej stolici spomienkové podujatie.

Zásluhou predsedníčky vedeckej rady SHÚR Aleny Piatrovej, tajomníka SHÚR Pavla Demjaniča a rektora Pápežského slovenského kolégia a ústavu sv. Cyrila a Metoda o. Pavla Zvaru bola v rímskych priestoroch SHÚR nainštalovaná výstava fotografií, knižných publikácií a osobných liturgických predmetov kardinála Jozefa Tomka.

Fotografie pochádzajú zo zbierok Mariána Gavendu, Jozefa Sedláka, ako aj archívu bývalej riaditeľky SHÚR Emílie Hrabovec či Pavla Stana. Zachytávajú jeho stretnutia s pápežmi a verejnosťou, misijnú činnosť a chvíle oddychu v Dolomitoch. Pri vstupe do ústavu bola pri príležitosti tohto výročia nainštalovaná aj tabuľa pripomínajúca, že sídlo SHÚR bolo kedysi sídlom slovenského kardinála.

Podujatie oficiálne otvoril Daniel Černý, riaditeľ SHÚR, a následne sa prítomným prihovoril Marek Lisánsky, veľvyslanec Slovenskej republiky pri Svätej stolici. Hostí pozdravil aj arcibiskup Cyril Vasiľ, ktorý bol mnoho rokov vo Vatikáne susedom kardinála Tomka, a tentokrát do Ríma zavítal aj ako delegát Konferencie biskupov Slovenska.

S osobnými spomienkami vystúpil Marián Gavenda, autor knihy zachytávajúcej rozhovory s kardinálom Tomkom, ktorá vyšla v náklade stodvadsaťtisíc výtlačkov. Jeho osobné svedectvo ocenili všetci prítomní.

Alena Piatrová, predsedníčka vedeckej rady SHÚR, následne uviedla výstavu fotografií a predmetov zo života kardinála Tomka, ktorá od pondelka krášli rímske priestory SHÚR.

Cenným príspevkom boli aj spomienky bývalého podsekretára Kongregácie pre evanjelizáciu národov a blízkeho spolupracovníka kardinála Tomka, dnes už takmer 90-ročného Karela Kasteela z Holandska. Plný entuziazmu zaspomínal veselo i vážne na roky služby i osobné zážitky.

Spomienkovú akciu poctil svojou prítomnosťou aj dekan kardinálskeho kolégia kardinál Giovanni Battista Re, ktorý sa v závere s prítomnými pomodlil za dušu zosnulého kardinála Tomka.

Naše poďakovanie patrí všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k tomuto výnimočnému večeru.

Foto: SHÚR, Veľvyslanectvo Slovenskej republiky pri Svätej stolici

Kontakt

Tajomník

Pavol Demjanič
E-schránka: tajomnik@shur.sk

Návštevy alebo výpožičky z knižnice je potrebné vopred dohodnúť cez elektronickú poštu.

Sídlo

Slovenský historický ústav v Ríme
Černyševského 27
851 01 Bratislava
Slovenská republika

IČO: 42359368
DIČ: 2024058806

Rímske sídlo

Istituto Storico Slovacco di Roma
Via della Conciliazione, 44
00193 Roma
Italia

Codice fiscale: 96561540582

Ochrana osobných údajov