V nedeľu 14. apríla 2024 sa v rímskych priestoroch Slovenského historického ústavu v Ríme uskutočnila vernisáž výstavy Zápas o cnosť, ktorej autorom je Samuel Rinik, mladý slovenský umelec momentálne študujúci a pôsobiaci v Ríme.

Po príhovore riaditeľa SHÚR Dr. Daniela Černého výstavu otvorila a odborne okomentovala Dr. Alena Piatrová zo Slovenského národného múzea v Bratislave, ktorá je zároveň predsedníčka vedeckej rady SHÚR. Vernisáž svojim spevom sprevádzal zbor priateľov kolégia Russicum a duchovné slovo k otvoreniu, ale aj k jednotlivým obrazom pripravil archimandrita Marko Durlák.

Na slávnosti sa zúčastnili aj rodičia a brat mladého umelca, jeho spolužiaci, priaznivci, spolubývajúci z kolégia Russicum i krajanská komunita Slovákov v Ríme na čele s veľvyslancom Dr. Marekom Lisánskym.

Kontakt

Tajomník

Pavol Demjanič
E-schránka: tajomnik@shur.sk

Návštevy alebo výpožičky z knižnice je potrebné vopred dohodnúť cez elektronickú poštu.

Sídlo

Slovenský historický ústav v Ríme
Černyševského 27
851 01 Bratislava
Slovenská republika

IČO: 42359368
DIČ: 2024058806

Rímske sídlo

Istituto Storico Slovacco di Roma
Via della Conciliazione, 44
00193 Roma
Italia

Codice fiscale: 96561540582

Ochrana osobných údajov