V spolupráci ÚPN a Slovenského historického ústavu v Ríme sa v dňoch 17. - 18. júna 2015 uskutočnila v Bratislave vedecká konferencia pod názvom Svetový kongres Slovákov (SKS) v zápase proti komunistickému režimu. Konferencia sa konala za účasti predstaviteľov SKS a historikov z domova i zo zahraničia. Pozvanie na konferenciu prijali viaceré osobnosti slovenského exilu, ktorí dlhé roky pracovali v štruktúrach SKS. Medzi nimi aj dcéra zakladateľa a predsedu SKS Štefana Romana Anna Roman, či dlhoročný generálny sekretár SKS Dušan Tóth a viacerí jeho funkcionári.

Cieľom konferencie bolo predstaviť problematiku SKS ako kľúčovej organizácie slovenského politického exilu, ktorá mala dôležitý podiel v zápase proti totalitnému komunistického režimu a za štátoprávnu emancipáciu Slovenska. Ako povedal predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák vo svojom úvodnom príhovore: „ V čase studenej vojny zápas o presadzovanie princípov slobody a demokracie v bývalom Československu prebiehal aj ďaleko za hranicami našej vlasti. Je známe, že o pád totalitného režimu a tiež o osamostatnenie Slovenska sa výraznou mierou zaslúžil práve SKS. Otvorenými vyhláseniami, či memorandami apeloval na prezidenta USA, na Helsinskú konferenciu, OSN a na celý demokratický svet v súvislosti s porušovaním ľudských práv, či náboženských slobôd v bývalom Československu. Je dobré, že slovenskí emigranti nezabudli na svoje korene a vytvorili spoločnú organizáciu, ktorej úlohou bolo spájať slovenské krajanské spolky, zasadzovať sa za oslobodenie Československa ako aj využiť právo na sebaurčenie. Je správne ak s mladými ľuďmi hovoríme o prejavoch vlastenectva a o túto skúsenosť sa vieme s nimi podeliť. Lebo dnes mladí ľudia iba s námahou chápu, čo znamená nedobrovoľné odlúčenie od svojej rodiny."

Účastníci konferencie si mali možnosť vypočuť prednášky historikov o počiatkoch slovenského politického exilu po roku 1945, emigrácii ako dôsledku politického systému a jej bezpečnostných konotáciách, vzniku a prvých rokoch SKS zo správ československého veľvyslanectva v USA a Kanade, či vzniku SKS a jeho hlavných aktivitách. Príspevky sa dotýkali aj takých tém, ako boli SKS v dobovej tlači zahraničných Slovákov, cirkevnej politiky a náboženských aktivít SKS, svetové festivaly slovenskej mládeže, pokusy o politické zjednotenie v českom exile a jeho vzťahoch s SKS, či kontakty SKS so slovenským disentom.

Riaditeľka Slovenského historického ústavu v Ríme prof. Emília Hrabovec sa venovala téme Generálneho zhromaždenia SKS v Ríme v roku 1975. V ďalších príspevkoch si prítomní účastníci rozšírili svoj pohľad o prehľad ťažiskových aktivít SKS, o významných slovenských intelektuáloch spolupracujúcich a oceňovaných SKS, ale aj o činnosti náboženskej komisie SKS, o ktorej hovoril don Vojtech Zeman.

V závere konferencie sa aktéri historických udalostí stretli pri okrúhlom stole a súčasťou programu bola aj projekcia filmu pod názvom „Prvých dvadsať rokov Svetového kongresu Slovákov 1970 - 1990 (Splnený sen jeho zakladateľa Štefana B. Romana)". 18. júna 2015 položili účastníci konferencie vence k Bráne slobody na Devíne. Modlitbou a minútou ticha si uctili pamiatku tých, ktorí boli na hranici zabití pri pokuse o útek za slobodou.

SKS bol od svojho vzniku v roku 1970 strešnou organizáciou slovenského politického exilu. Združoval prevažnú väčšinu slovenských krajanských organizácií a v priebehu 70. a 80. rokov sa vyprofiloval na kľúčovú inštitúciu zastrešujúcu slovenský politický exil.

Foto: Marian Turza, ÚPN

Prílohy

Kontakt

Tajomník

Pavol Demjanič
E-schránka: tajomnik@shur.sk

Návštevy alebo výpožičky z knižnice je potrebné vopred dohodnúť cez elektronickú poštu.

Sídlo

Slovenský historický ústav v Ríme
Černyševského 27
851 01 Bratislava
Slovenská republika

IČO: 42359368
DIČ: 2024058806

Rímske sídlo

Istituto Storico Slovacco di Roma
Via della Conciliazione, 44
00193 Roma
Italia

Codice fiscale: 96561540582

Ochrana osobných údajov