Dňa 12. júna 2015 sa v Ríme konal Pamätný deň pri príležitosti stého výročia vstupu Talianska do prvej svetovej vojny (Giornata commemorativa : Centenario della Prima guerra mondiale [Pamätný deň : Storočnica prvej svetovej vojny]). Podujatie organizovalo Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Taliansku v spolupráci so Slovenským historickým ústavom v Ríme, Ministerstvom obrany Talianskej republiky a Veľvyslanectvom Českej republiky v Taliansku.

Pamätný deň : Storočnica prvej svetovej vojny

V prvej časti podujatia bola otvorená výstava venovaná Česko-slovenskej légii v Taliansku a inštalovaná v Pamätníku Viktora Emanuela II. v centre Ríma. Podujatie pokračovalo medzinárodnou vedeckou konferenciou La legione ceco-slovacca in Italia e la Grande Guerra [Česko-slovenská légia a prvá svetová vojna], na ktorej vystúpili aj stážisti Slovenského historického ústavu v Ríme PhDr. Bohumila Ferenčuhová, DrSc. a Mgr. Michal Kšiňan, MAS, PhD. a členka Redakčnej rady časopisu Slovenského historického ústavu v Ríme Slovak Studies : Rivista dell’Istituto Storico Slovacco di Roma prof. Dr. Rita Tolomeo z rímskej univerzity La Sapienza.

Pamätný deň : Storočnica prvej svetovej vojny

Prílohy

Kontakt

Tajomník

Pavol Demjanič
E-schránka: tajomnik@shur.sk

Návštevy alebo výpožičky z knižnice je potrebné vopred dohodnúť cez elektronickú poštu.

Sídlo

Slovenský historický ústav v Ríme
Černyševského 27
851 01 Bratislava
Slovenská republika

IČO: 42359368
DIČ: 2024058806

Rímske sídlo

Istituto Storico Slovacco di Roma
Via della Conciliazione, 44
00193 Roma
Italia

Codice fiscale: 96561540582

Ochrana osobných údajov