Slovenský historický ústav v Ríme (SHÚR) vyhlasuje súbeh na udelenie finančných podpôr na výskumnú spoluprácu so SHÚR a výskumné pobyty v talianskych a vatikánskych archívoch a vedeckých knižniciach v roku 2016.

Uchádzať sa je možné o:

 • krátkodobé pobyty v dĺžke 14 dní
 • dlhodobé pobyty v dĺžke 60 dní

Pri krátkodobých pobytoch si môže uchádzač v súlade s výskumnými ťažiskami SHÚR zvoliť výskumnú tému sám. Pri dlhodobých pobytoch si uchádzač podáva žiadosť na jednu z nasledovných tém:

 • Slovensko-talianske vzťahy v 20. storočí
 • Dejiny slovenského historického výskumu v Ríme

Podanie žiadosti

Žiadosť treba odoslať elektronickou aj štandardnou poštou najneskôr do 30. januára 2016 (rozhodujúci je dátum poštovej pečiatky), a to na adresu:

Slovenský historický ústav v Ríme
Lamačská cesta 8/A
811 04 Bratislava
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Kompletná žiadosť musí obsahovať:

 • vyplnený formulár žiadosti
 • životopis
 • portrétovú fotografiu s rozlíšením najmenej 600 x 800 pixelov
  (stačí odoslať v elektronickej podobe)
 • zoznam publikačnej činnosti
 • kópiu platného občianskeho preukazu
 • kópiu diplomu alebo dekrétu o najvyššom dosiahnutom kvalifikač­nom stupni (vyžaduje sa minimálne ukončený druhý stupeň vysokoškolského vzdelania)
 • odporúčanie habilitovaného odborníka, resp. odborníka s kvalifikač­ným stupňom SAV IIa (v prípade uchádzačov bez habilitácie alebo bez kvalifikačného stupňa SAV IIa)

Upozornenie

Podrobnejšie informácie o podmienkach a povinnostiach spojených s udeľovaním finančnej podpory na výskumné pobyty obsahuje Smernica o vysielaní výskumných spolupracovníkov na zahraničnú pracovnú cestu.

Kontakt

Tajomník

Pavol Demjanič
E-schránka: tajomnik@shur.sk

Návštevy alebo výpožičky z knižnice je potrebné vopred dohodnúť cez elektronickú poštu.

Sídlo

Slovenský historický ústav v Ríme
Černyševského 27
851 01 Bratislava
Slovenská republika

IČO: 42359368
DIČ: 2024058806

Rímske sídlo

Istituto Storico Slovacco di Roma
Via della Conciliazione, 44
00193 Roma
Italia

Codice fiscale: 96561540582

Ochrana osobných údajov