Pozývame verejnosť na prezentáciu prvého čísla vedeckého časopisu Slovenského historického ústavu v Ríme – Slovak Studies. Rivista dell´Istituto Storico Slovacco di Roma – a prednášku Petra Jašeka, vedeckého pracovníka Ústavu pamäti národa, s názvom Laudetur Iesus Christus... Radio Vatican Calling. The Vatican Radio Broadcasting to Slovakia in the 1980s.

Prezentácia sa uskutoční 18. januára 2016 o 17.00 hod. v Aule XI Pápežskej univerzity svätého Tomáša Akvinského [Pontificia Università di San Tommaso d´Aquino] sídliacej v Ríme na adrese Largo Angelicum, 1.

Prezentácia Slovak Studies

Podujatia

Archív podujatí

Kontakt

Tajomník

Pavol Demjanič
E-schránka: tajomnik@shur.sk

Návštevy alebo výpožičky z knižnice je potrebné vopred dohodnúť cez elektronickú poštu.

Sídlo

Slovenský historický ústav v Ríme
Černyševského 27
851 01 Bratislava
Slovenská republika

IČO: 42359368
DIČ: 2024058806

Adresa na zasielanie pošty

Slovenský historický ústav v Ríme
Černyševského 27
P.O.Box 20
850 00 Bratislava 5
Slovenská republika

Rímske sídlo

Istituto Storico Slovacco di Roma
Via M. D. Brun Barbantini, 31
00123 Roma
Italia

Ochrana osobných údajov