Pozývame verejnosť na prezentáciu prvého čísla vedeckého časopisu Slovenského historického ústavu v Ríme – Slovak Studies. Rivista dell´Istituto Storico Slovacco di Roma – a prednášku Petra Jašeka, vedeckého pracovníka Ústavu pamäti národa, s názvom Laudetur Iesus Christus... Radio Vatican Calling. The Vatican Radio Broadcasting to Slovakia in the 1980s.

Prezentácia sa uskutoční 18. januára 2016 o 17.00 hod. v Aule XI Pápežskej univerzity svätého Tomáša Akvinského [Pontificia Università di San Tommaso d´Aquino] sídliacej v Ríme na adrese Largo Angelicum, 1.

Prezentácia Slovak Studies

Podujatia

19. februára 2018 sa v Ríme uskutoční seminár na tému L’acqua e la cura del corpo: tecnologia, società e architettura
Pozvánka

24. februára 2018 sa v Ríme uskutoční prednáška Veroniky Seifert na tému Ein Fall von Industriespionage? Zur Geschichte der Mosaikfabriken im Vatikan und in Sachsen
Pozvánka

Archív podujatí

Kontakt

Tajomník

Pavol Demjanič
E-schránka: tajomnik@shur.sk
Telefón: 00421 948 303 255

Konzultačné hodiny:
streda: 8:00 – 12:00

Sídlo

Slovenský historický ústav v Ríme
Lamačská cesta 8/A
811 04 Bratislava
Slovenská republika

IČO: 42359368
DIČ: 2024058806

Rímske sídlo

Istituto Storico Slovacco di Roma
Via M. D. Brun Barbantini, 31
00123 Roma
Italia