Slovenský historický ústav v Ríme prezentoval 18. januára 2016 na pôde Pápežskej univerzity sv. Tomáša Akvinského – starobylého Angelica - prvé číslo svojho časopisu Slovak Studies. Rivista dell´Istituto Storico Slovacco di Roma.

Svojou prítomnosťou podujatie poctili sekretár Kongregácie pre východné cirkvi J.E. arcibiskup Cyril Vasiľ SJ, prezident Pápežského výboru pre historické vedy P. Bernard Ardura OPraem., rektor Pápežskej univerzity sv. Tomáša Akvinského P. Miroslav Konštanc Adam OP, veľvyslanec SR pri Talianskej republike J.E. Ján Šoth, zástupkyňa Veľvyslanectva SR pri Svätej stolici Marianna Pilátová, riaditelia národných historických ústavov v Ríme, zástupca Accademia Nazionale dei Lincei prof. Mario Capaldo, zakladateľ a riaditeľ Centrum Faesulanum vo Florencii a Don-Juan-Archívu vo Viedni Dr. Hans Ernst Weidinger, zástupcovia viacerých rímskych a pápežských univerzít a archívov a Vatikánskeho rozhlasu a početní príslušníci talianskej i slovenskej akademickej komunity v Ríme.

Na úvod riaditeľka Slovenského historického ústavu v Ríme profesorka Emília Hrabovec privítala prítomných a krátko predstavila históriu časopisu, ktorý sa zrodil v dávnom roku 1961 ako časopis Slovenského ústavu v Ríme a po desaťročia okolo seba združoval intelektuálne a akademické elity slovenského zahraničia. Časopis v gescii Slovenského historického ústavu vychádza ako samostatné periodikum, nadväzuje však na intelektuálne a morálne dedičstvo svojho predchodcu.

Obsah prvého čísla predstavili Prof. Dr. Rita Tolomeo, riadna profesorka východoeurópskych dejín na rímskej univerzita La Sapienza, a Dr. Pierantonio Piatti z Pápežského výboru pre historické vedy a Univerzity vo Florencii. Dr. Piatti sa ako medievista sústredil na príspevky zo starších historických období, profesorka Tolomeo na príspevky z nových a najnovších dejín. Obaja ocenili, že slovenská historická veda sa časopisom tematicky, úrovňou spracovania i jazykovo dôstojne zapojila do aktuálnej vedeckej diskusie v medzinárodnej vedeckej komunite.

Časopis našiel v rímskom i ostatnom zahraničnom prostredí veľmi pozitívnu odozvu, o čom svedčia objednávky a recenzie z rôznych častí Európy i dohody o výmene publikácií, ktoré Slovenský historický ústav v Ríme uzavrel s viacerými národnými historickými ústavmi v Ríme.

Súčasťou prezentácie bola aj prednáška doktora Petra Jaška, pracovníka Ústavu pamäti národa, ktorý v roku 2015 absolvoval prostredníctvom SHÚR výskumný pobyt v Ríme a ktorý predniesol prednášku o vysielaní Vatikánskeho rozhlasu na Slovensko v osemdesiatych rokoch 20. storočia.

O podujatí informovala Tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska a Vatikánsky rozhlas, na stránke ktorého si možno vypočuť rozhovor s riaditeľkou Slovenského historického ústavu v Ríme Emíliou Hrabovec, ako aj s pracovníkom Ústavu pamäti národa Petrom Jaškom.

Fotografie: Vatikánsky rozhlas a Dominik Macák

Podujatia

Archív podujatí

Kontakt

Tajomník

Pavol Demjanič
E-schránka: tajomnik@shur.sk

Návštevy alebo výpožičky z knižnice je potrebné vopred dohodnúť cez elektronickú poštu.

Sídlo

Slovenský historický ústav v Ríme
Černyševského 27
851 01 Bratislava
Slovenská republika

IČO: 42359368
DIČ: 2024058806

Adresa na zasielanie pošty

Slovenský historický ústav v Ríme
Černyševského 27
P.O.Box 20
850 00 Bratislava 5
Slovenská republika

Rímske sídlo

Istituto Storico Slovacco di Roma
Via M. D. Brun Barbantini, 31
00123 Roma
Italia

Ochrana osobných údajov