Slovenský historický ústav v Ríme pozýva slovenskú verejnosť ako spoluorganizátor na vedeckú konferenciu s názvom Veduta Bratislavy v Palazzo Vecchio vo Florencii a jej skrytý príbeh, ktorá sa uskutoční 4. mája 2016 o 17.00 hod. v Palazzo Medici Riccardi, Sala Luca Giordanovo vo Florencii pri príležitosti 450. výročia zhotovenia fresky veduty. Súčasťou podujatia bude aj výstava v Palazzo Vecchio zameraná na prezentáciu Bratislavy.

Na konferencii sa s príspevkami zúčastnia aj traja výskumní spolupracovníci Slovenského historického ústavu v Ríme Mgr. Ivana Kvetánová, PhD., PhDr. Margaréta Musilová a PhDr. Eva Frimmová, PhD.

Pozvánka | Program

Podujatia

Archív podujatí

Kontakt

Tajomník

Pavol Demjanič
E-schránka: tajomnik@shur.sk

Návštevy alebo výpožičky z knižnice je potrebné vopred dohodnúť cez elektronickú poštu.

Sídlo

Slovenský historický ústav v Ríme
Černyševského 27
851 01 Bratislava
Slovenská republika

IČO: 42359368
DIČ: 2024058806

Adresa na zasielanie pošty

Slovenský historický ústav v Ríme
Černyševského 27
P.O.Box 20
850 00 Bratislava 5
Slovenská republika

Rímske sídlo

Istituto Storico Slovacco di Roma
Via M. D. Brun Barbantini, 31
00123 Roma
Italia

Ochrana osobných údajov