Slovenský historický ústav v Ríme pozýva slovenskú verejnosť ako spoluorganizátor na vedeckú konferenciu s názvom Veduta Bratislavy v Palazzo Vecchio vo Florencii a jej skrytý príbeh, ktorá sa uskutoční 4. mája 2016 o 17.00 hod. v Palazzo Medici Riccardi, Sala Luca Giordanovo vo Florencii pri príležitosti 450. výročia zhotovenia fresky veduty. Súčasťou podujatia bude aj výstava v Palazzo Vecchio zameraná na prezentáciu Bratislavy.

Na konferencii sa s príspevkami zúčastnia aj traja výskumní spolupracovníci Slovenského historického ústavu v Ríme Mgr. Ivana Kvetánová, PhD., PhDr. Margaréta Musilová a PhDr. Eva Frimmová, PhD.

Pozvánka | Program

Podujatia

19. februára 2018 sa v Ríme uskutoční seminár na tému L’acqua e la cura del corpo: tecnologia, società e architettura
Pozvánka

24. februára 2018 sa v Ríme uskutoční prednáška Veroniky Seifert na tému Ein Fall von Industriespionage? Zur Geschichte der Mosaikfabriken im Vatikan und in Sachsen
Pozvánka

Archív podujatí

Kontakt

Tajomník

Pavol Demjanič
E-schránka: tajomnik@shur.sk
Telefón: 00421 948 303 255

Konzultačné hodiny:
streda: 8:00 – 12:00

Sídlo

Slovenský historický ústav v Ríme
Lamačská cesta 8/A
811 04 Bratislava
Slovenská republika

IČO: 42359368
DIČ: 2024058806

Rímske sídlo

Istituto Storico Slovacco di Roma
Via M. D. Brun Barbantini, 31
00123 Roma
Italia