Veduta Bratislavy

Jedno z najstarších zobrazení Bratislavy s historickým názvom Possonia sa nachádza vo Florencii. Pri príležitosti 450. výročia zhotovenia fresky ju florentská radnica dala zreštaurovať ako prvú spomedzi 14 fresiek miest habsburskej monarchie na prvom nádvorí radnice Palazzo Vecchio. Veduty miest boli svadobným darom k sobášu dcéry Ferdinanda I. Habsburského Johanny Rakúskej s Františkom Medicim v roku 1565. Freska Bratislavy je jednou z lepšie zachovaných, čo umožnilo identifikovať jej predlohu ako podklad pre reštaurovanie.

Výročie vzniku fresky Bratislavy, jej nedávne reštaurovanie, ako i rok predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej únie boli príležitosťou na prezentáciu slovenskej vedy na historickej florentskej pôde. Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy v spolupráci s Mestom Florencia, Slovenským historickým ústavom v Ríme, Veľvyslanectvom Slovenskej republiky v Taliansku, Slovenským inštitútom v Ríme, Mestským ústavom ochrany pamiatok v Bratislave a Talianskym kultúrnym inštitútom na Slovensku usporiadali 4. mája 2016 konferenciu Veduta Bratislavy v Palazzo Vecchio vo Florencii (jej skrytý príbeh).

Účastníci

Na konferencii vystúpila archeologička Ivana Kvetánová, v rokoch 2014 a 2015 stážistka Slovenského historického ústavu v Ríme, za Historický ústav SAV Eva Frimmová, v roku 2015 takisto stážistka Slovenského historického ústavu v Ríme, jej ústavný kolega Michal Baďa a archeologička z Mestského ústavu ochrany pamiatok v Bratislave a bývalá stážistka Slovenského historického ústavu v Ríme Margaréta Musilová.

Pri príležitosti konferencie bola otvorená rovnomenná výstava.

Účastníci

Ohlasy

Kontakt

Tajomník

Pavol Demjanič
E-schránka: tajomnik@shur.sk

Návštevy alebo výpožičky z knižnice je potrebné vopred dohodnúť cez elektronickú poštu.

Sídlo

Slovenský historický ústav v Ríme
Černyševského 27
851 01 Bratislava
Slovenská republika

IČO: 42359368
DIČ: 2024058806

Rímske sídlo

Istituto Storico Slovacco di Roma
Via della Conciliazione, 44
00193 Roma
Italia

Codice fiscale: 96561540582

Ochrana osobných údajov