La legione ceco-slovacca in Italia e la Grande guerra

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Taliansku vydalo v spolupráci so Slovenským historickým ústavom v Ríme knižku La legione ceco-slovacca in Italia e la Grande guerra. Zborník je plodom rovnomennej konferencie, ktorá sa za spolupráce oboch inštitúcií uskutočnila v júni roku 2015 v Ríme.

Podujatia

Archív podujatí

Kontakt

Tajomník

Pavol Demjanič
E-schránka: tajomnik@shur.sk
Telefón: 00421 948 303 255

Konzultačné hodiny:
streda: 9:00 – 13:00
v iné dni/hodiny dohodou

Sídlo

Slovenský historický ústav v Ríme
Lamačská cesta 8/A
811 04 Bratislava
Slovenská republika

IČO: 42359368
DIČ: 2024058806

Rímske sídlo

Istituto Storico Slovacco di Roma
Via M. D. Brun Barbantini, 31
00123 Roma
Italia