V pondelok 15. decembra 2014 bol v Ríme v priestoroch Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Taliansku slávnostne inaugurovaný Slovenský historický ústav v Ríme, zriadený na základe zákona Národnej rady č. 116/2013 Z.z. Na podujatí, ktorým sa ústav verejne predstavil rímskej vedeckej a kultúrnej obci, sa zišiel mimoriadny počet účastníkov – vyše sto osobností vedeckého, verejného či kultúrneho života.

Osobne sa ho zúčastnil predseda Národnej rady Slovenskej republiky Peter Pellegrini, ktorý vo svojom príhovore zdôraznil potrebu národnej vedeckej inštitúcie v Ríme, poslanci Dušan Čaplovič a Jozef Mikloško, slovenská veľvyslankyňa v Taliansku Mária Krásnohorská a veľvyslanec pri Svätej stolici Peter Sopko, z rímskej strany podujatie poctili svojou prítomnosťou kardinál Walter Brandmüller, sekretár Kongregácie pre východné cirkvi arcibiskup Cyril Vasiľ, úradujúci prezident Únie archeologických, historických a umenovedných ústavov v Ríme a profesor Oxfordskej univerzity Christopher Smith, rektor Pápežskej univerzity sv. Tomáša Akvinského v Ríme (Angelicum) profesor Miroslav Konštanc Adam, početní riaditelia národných historických ústavov v Ríme, profesori a akademickí hodnostári rímskych univerzít, zástupcovia rímskych a vatikánskych archívov, magistrátu mesta Rím a zástupcovia diplomatického zboru v Talianskej republike a vo Vatikáne.

Emília Hrabovec

V rámci inaugurácie odznela prednáška riaditeľky ústavu prof. Dr. phil. Emílie Hrabovec na tému vzťahov Slovenska a Svätej stolice v období studenej vojny a vatikánskej východnej politiky. Podujatie hudobne sprevádzali v Ríme žijúce slovenské umelkyne Gabriela Ujpálová (piano) a Jana Formánková (flauta).

Počas svojho ani nie ročného pôsobenia Slovenský historický ústav v Ríme vyslal 14 vedcov na výskumy do Talianska a Vatikánu, pripravuje prvé číslo vlastného vedeckého časopisu Slovak Studies a monografie v edičnej sérii ústavu. Nevšedný úspech predstavovalo prijatie ústavu do prestížnej Únie archeologických, historických a kunsthistorických ústavov v Ríme hneď v prvom roku jeho činnosti.

Emília Hrabovec

Prílohy

Podujatia

Archív podujatí

Kontakt

Tajomník

Pavol Demjanič
E-schránka: tajomnik@shur.sk

Návštevy alebo výpožičky z knižnice je potrebné vopred dohodnúť cez elektronickú poštu.

Sídlo

Slovenský historický ústav v Ríme
Černyševského 27
851 01 Bratislava
Slovenská republika

IČO: 42359368
DIČ: 2024058806

Adresa na zasielanie pošty

Slovenský historický ústav v Ríme
Černyševského 27
P.O.Box 20
850 00 Bratislava 5
Slovenská republika

Rímske sídlo

Istituto Storico Slovacco di Roma
Via M. D. Brun Barbantini, 31
00123 Roma
Italia

Ochrana osobných údajov