Slovenský historický ústav v Ríme v spolupráci s Poľskou akadémiou v Ríme zorganizoval 11. októbra 2016 Okrúhly stôl s prednáškami o svätoplukovskej tradícii pod názvom Svatopluco I e la monarchia feudale (Svätopluk I. a feudálna monarchia). Podujatie sa konalo v priestoroch Poľskej akadémie v Ríme v historickom centre Večného mesta.

Po úvodnom pozdrave riaditeľa Poľskej akadémie v Ríme profesora Piotra Salwu uviedla riaditeľka Slovenského historického ústavu v Ríme prof. Emília Hrabovec do problematiky Okrúhleho stola a poukázala na niektoré geopolitické súvislosti v súčasnej recepcii európskych ranostredovekých dejín. Nasledovala prednáška profesora Univerzity kardinála Wyšyńského vo Varšave Przemyslawa Urbańczyka o svätoplukovskej tradícii v stredovekom Poľsku a napokon prednáška profesora Univerzity Komenského v Bratislave Martina Homzu, ktorý predstavil svoj výskum o tematizácii svätoplukovskej legendy v európskych naratívoch. Záverečná diskusia v pléne pokračovala neformálnym spôsobom pri čaši vína.

Napriek studenému počasiu a hustému dažďu prejavilo rímske publikum o podujatie záujem a zaplnilo prednáškovú sieň. Na podujatí sa zúčastnil aj veľvyslanec Slovenskej republiky v Taliansku J.E. Ján Šoth, zástupkyňa Veľvyslanectva SR pri Svätej stolici, rektor Pápežského slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme Pavol Zvara a všetci výskumníci Slovenského historického ústavu v Ríme, ktorí sa aktuálne nachádzajú vo Večnom meste.

Fotografie: Ľubomír Ďurina

Kontakt

Tajomník

Pavol Demjanič
E-schránka: tajomnik@shur.sk

Návštevy alebo výpožičky z knižnice je potrebné vopred dohodnúť cez elektronickú poštu.

Sídlo

Slovenský historický ústav v Ríme
Černyševského 27
851 01 Bratislava
Slovenská republika

IČO: 42359368
DIČ: 2024058806

Rímske sídlo

Istituto Storico Slovacco di Roma
Via della Conciliazione, 44
00193 Roma
Italia

Codice fiscale: 96561540582

Ochrana osobných údajov