Dňa 26. októbra sa konala slávnostná inaugurácia akademického roka 2016/2017 Medzinárodnej únie archeologických, historických a kunsthistorických ústavov v Ríme, ktorej je Slovenský historický ústav v Ríme od prvého roku svojej existencie členom. Na podujatí, ktoré sa konalo v historických priestoroch Múzea talianskeho risorgimenta v Pamätníku Viktora Emanuela II. v srdci Ríma, SHÚR zastupovali výskumný spolupracovník Mgr. Jozef Šilka, PhD., ktorý sa v Ríme nachádza na dlhodobom archívnom pobyte, a JUDr. Veronika Pétiová, rímska spolupracovníčka ústavu.

Pozvánka

Kontakt

Tajomník

Pavol Demjanič
E-schránka: tajomnik@shur.sk

Návštevy alebo výpožičky z knižnice je potrebné vopred dohodnúť cez elektronickú poštu.

Sídlo

Slovenský historický ústav v Ríme
Černyševského 27
851 01 Bratislava
Slovenská republika

IČO: 42359368
DIČ: 2024058806

Rímske sídlo

Istituto Storico Slovacco di Roma
Via della Conciliazione, 44
00193 Roma
Italia

Codice fiscale: 96561540582

Ochrana osobných údajov