2018

 • Fabiano Gritti: La fine della missione militare italiana in Cecoslovacchia nel 1919 alla luce dei documenti d’archivio italiani In: Studi italo – slovacch, 2018, r. 7, č. 1.

2017

 • Peter Slepčan: Príspevok Slovenska prenasledovaným kresťanom v ZSSR v rokoch 1939 – 1945. Prípad Tomislava Kolakoviča. In: Anton Adam Mária – Matka v každej dobe. Zborník vedeckých príspevkov. Badín : Kňazský seminár sv. Františka Xaverského, 2017, s. 283 – 322.
 • Ivana Kvetánová: Bratislava ukrytá v srdci Florencie. In: Historyweb, 16.01.2017.

2016

 • Ivana Kvetánová: Veduta Possonie – Bratislavy v Palazzo Vecchio vo Florencii a jej ukrytý príbeh. In: ARS, 2016, r. 49, č. 1, s. 20 – 41.
 • Ivana Kvetánová; Margaréta Musilová: Possonia – veduta Bratislavy v Palazzo Vecchio vo Florencii. In: Pamiatky a múzeá, 2016, r. 65, č. 2, s. 57 – 62.
 • Miloš Marek: Missions of Papal Legates in the Medieval Kingdom of Hungary I . Niccolò Boccassini (1301-1302). In: Slovak Studies, 2016, r. 2, č. 1 – 2, s. 7 – 23.
 • Daniela Hrnčiarová: Die Regelung des kirchlichen Asyls in der Habsburgermonarchie im 18. Jahrhundert. In: Slovak Studies, 2016, r. 2, č. 1 – 2, s. 24 – 38.
 • Ľubomíra Wilšinská: La testimonianza della tradizione bizantino-slava in Slovacchia tratta dall’opera ascetica Imago Vitae Monasticae (Cassoviae, 1802) di Juraj Joannikij Bazilovič OSBM. In: Slovak Studies, 2016, r. 2, č. 1 – 2, s. 39 – 47.
 • Erika maliniaková: Attitude of the Holy See towards the Implementation of the Marriage Law in the Kingdom of Hungary in 1894. In: Slovak Studies, 2016, r. 2, č. 1 – 2, s. 48 – 59.
 • Peter Slepčan: Sillabo contro il razzismo di Pio XI e la sua discussione a Bratislava nel 1939. In: Slovak Studies, 2016, r. 2, č. 1 – 2, s. 71 – 109.
 • Beáta Katrebová Blehová: Prag - Vatikan - Moskau : Aspekte der tschechoslowakisch-vatikanischen Beziehungen in den Jahren 1962-1989 unter Berücksichtigung des sowjetischen Faktors. In: Slovak Studies, 2016, r. 2, č. 1 – 2, s. 110 – 40.
 • Peter Jašek: Broadcasting of the Slovak Desk of the Vatican Radio in the Years 1985-1988. In: Slovak Studies, 2016, r. 2, č. 1 – 2, s. 141 – 159.
 • Drahoslav Magdoško: Real Estate of the Dominican Friary of Blessed Virgin Mary in Medieval Košice. In: Slovak Studies, 2016, r. 2, č. 1 – 2, s. 187 – 206.
 • Svorad Zavarský: Plus hic invenio, quam promiserat ille : Exploring the Italian Reception of Martinus Szent-Ivany’s Quinquaginta rationes (A Research Report). In: Slovak Studies, 2016, r. 2, č. 1 – 2, s. 207 – 218.
 • Igor Strnisko: Správa z prezentácie obnoveného vedeckého časopisu Slovak Studies. Rivista dell’Istituto Storico Slovacco di Roma, Rím, aula XI Pápežskej univerzity svätého Tomáša Akvinského, 18. januára 2016, Taliansko. In: Kultúrne dejiny, 2016, r. 7, č. 1, s. 161 – 163.
 • Andrej Škoviera: Pavol Spišák – prvý prekladateľ bohoslužobných textov do slovenčiny. In: Michal Hospodár (ed.): Od prameňa k nádeji. Pamätnica Spolku sv. Cyrila a Metoda. Košice, Michalovce: Byzant, 2016, s. 132 – 144.

2015

 • Dana Bořutová, Eva Specogna Kotláriková: Pietro Nobile a Slovensko. In: Dana Bořutová, Katarína Beňová (eds.): "Bella Italia" Interakcie medzi umeleckou kultúrou Itálie a vývinom umenia na Slovensku v 19. storočí. Bratislava : Stimul, 2015, s. 109 – 133.
 • Viera Bartková: Rímske pramene (1. polovica 19. storočia). In: Dana Bořutová, Katarína Beňová (eds.): "Bella Italia" Interakcie medzi umeleckou kultúrou Itálie a vývinom umenia na Slovensku v 19. storočí. Bratislava : Stimul, 2015, s. 19 – 39.
 • Eva Frimmová: Rok 1515 v premenách času (na pozadí Bartoliniho diela Odeporicon). Bratislava : Post Scriptum, Historický ústav SAV, 2015, s. 49 – 71 (kap. Pápežská kúria a jej legáti).
 • Anna A. Hlaváčová: A Note About Rome (О Риме) in the context of the Journey to Florence (Хождениe во Флоренцию). In: Slovak Studies, 2015, r. 1, č. 1 – 2, s. 164 – 179.
 • Bohumila Ferenčuhová: Sui rapporti tra l’Italia e la Repubblica ceco-slovacca tra il 1918 e il 1920 : Selezione di documenti dell’Archivio Storico Diplomatico del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Roma. In: Slovak Studies, 2015, r. 1, č. 1 – 2, s. 180 – 191.
 • Vladimír Rábik: Le ordinazioni dei chierici provenienti dal territorio della Slovacchia odierna nella Curia Romana nel Medioevo (1425-1524). In: Slovak Studies, 2015, r. 1, č. 1 – 2, s. 54 – 72.

2014

 • Ján Rajtár: Stĺp Marca Aurelia a archeologické doklady o rímskych výpravách proti Kvádom. In: Vladimír Turčan: Stĺp Marca Aurelia a stredné Podunajsko. Bratislava : SNM – Archeologické múzeum, 2014, s. 107 – 140.

Podujatia

24. novembra 2018 sa v Ríme uskutoční prednáška na tému Das Buch der Päpste: Der Liber Pontificalis – ein Schlüsseldokument europäischer Geschichte
Pozvánka

Archív podujatí

Kontakt

Tajomník

Pavol Demjanič
E-schránka: tajomnik@shur.sk
Telefón: 00421 948 303 255

Konzultačné hodiny:
streda: 8:00 – 11:30 a 12:00 – 16:00
v iné dni/hodiny dohodou

Sídlo

Slovenský historický ústav v Ríme
Lamačská cesta 8/A
811 04 Bratislava
Slovenská republika

IČO: 42359368
DIČ: 2024058806

Rímske sídlo

Istituto Storico Slovacco di Roma
Via M. D. Brun Barbantini, 31
00123 Roma
Italia

Ochrana osobných údajov